Twoje konto Twój koszyk Do kasy Informacje dotyczące refundacji NFZ Strona główna www.dlapacjenta.pl
Sklep medyczny dlapacjenta.pl Tel:172250122, email: zamowienia@dlapacjenta.pl, NIP: 8151159487 Albigowa 1054A 37-122 Albigowa
  Kontakt    Bank    Dla dostawców    Refundacja NFZ    Zakupy hurtowe    Rabaty    Koszty dostawy    Praca  
  1.  Strona Główna »
  2.  Refundacja NFZ
Sklep internetowy korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szukaj w Sklepie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane Wyszukiwanie
Kategorie
 PROMOCJE (4)
 Alkomaty (2)
 Baterie (14)
 Cewniki / worki na mocz (521)
 Ciśnieniomierze (37)
 Diagnostyka domowa (47)
 Dieta dla pacjenta (324)
 Druki Medyczne (20)
 Higiena jamy ustnej (59)
 Inkontynencja dzieci (67)
 Kosmetyki (443)
 Lodówki przenośne (59)
 Masaż ciała / akupresura (50)
 Materiały opatrunkowe (980)
 Matka / dziecko (88)
 Meble medyczne (73)
 Na kleszcze (5)
 Narzędzia medyczne / Skalpele (132)
 Obsługa chorych (546)
 Obuwie (100)
 Odzież medyczna (192)
 Odzież ochronna (5)
 Okulary, lupy, osłony (18)
 Ortopedia (281)
 Pacjent XXL (55)
 Parafarmaceutyki (250)
 Pieluchy dla dorosłych (617)
 Prezerwatywy Durex (26)
 Rajstopy i pończochy (247)
 Ratownictwo (25)
 Rehabilitacja (392)
 Silikonowe opaski ICE (25)
 Skarpety medyczne (28)
 Sprzęt do łazienki (18)
 Sprzęt Medyczny Jednorazowy (167)
 Sprzęt Medyczny Wielorazowy (332)
 Sprzęt przeciwodleżynowy (136)
 Sprzęt stomijny (152)
 Surowce Chemiczne (44)
 Środki do dezynfekcji (148)
 Terapie (144)
 Tracheostomia (66)
 Uzdrowiska (229)
 Wody mineralne i lecznicze (24)
 Wyroby z łuski gryki (26)
 Zdrowa żywność (43)
 Zioła/herbaty/susz (297)
 Żywność bezglutenowa (72)
 Inne ciekawe (44)

Informacje
O firmie
Regulamin sklepu
Reklamacje, zwroty i gwarancje
Pomocne - polityka prywatności
Wysyłka za granice
Linki
Pomocne - polityka cookies
Kontakt z Nami

Refundacja NFZ

HEADING_TITLE

Wzór zlecenia na środki pomocnicze obowiązujący od dn. 1 lipca 2014 r. (POBIERZ) (Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy).

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. np. wniosek trzymiesięczny na VII-VIII-IX realizowany w sierpniu – możemy wydać zaopatrzenie tylko na 2 miesiące VIII i IX.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, rabaty itp. nie przysługują na produkty refundowane. W związku z tym niezależnie od posiadanego rabatu w naszym sklepie internetowym, refundacja na towary wydawane na zlecenia będzie liczona według cennika podanego na stronie z towarem.

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI

W związku z Zarządzeniem nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 29.06.2016r. do realizacji zleceń drogą wysyłkową dopuszcza się wyłącznie towary będące środkami pomocniczymi, przysługującymi comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny itp.).

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ na pozostałe produkty (laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, ortezy, pasy ortopedyczne, kołnierze ... itp.) należy przedłożyć w punkcie realizacji świadczeń stosowne dokumenty, zapłacić ewentualną kwotę dopłaty wynikająca z prawa do refundacji i odebrać we własnym zakresie refundowany sprzęt.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z refundacji to prawidłowo wypełnione przez lekarza zlecenie (pobierz wypełniony przykładowy wzór zlecenia) z potwierdzonym przez NFZ prawem do pełnej lub częściowej refundacji.


Kliknij aby powiększyć

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy dane, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę,

Uwagi:

1.Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności zlecenia, jest to termin, w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.

2. W przypadku wpisania przez NFZ zlecenia do kolejki oczekujących na świadczenie, zostanie określony termin, kiedy świadczeniobiorca uzyska prawo do świadczenia, jest to okres oczekiwania w kolejce.

* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE (ŚRODKI POMOCNICZE) ZAOPATRZENIA COMIESIECZNEGO

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ prosimy o wcześniejsze zgłoszenie nam takiego zamiaru (tel. 17 2250122 wew. 26 lub mailowo ) celem ustalenia procedury dostawy i zweryfikowania dokumentów. Następnie wypełnione przez lekarza zlecenie wraz z kartą wydaną przez NFZ należy wysłać (najlepiej listem poleconym) na nasz adres:

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta
37-122 Albigowa 1054 A

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zlecenia i karty uprawniającej do refundacji konsultant potwierdzi przyjęcie zamówienia i towar zostanie wysłany zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Dla usprawnienia realizacji zamówień na środki pomocnicze refundowane przez NFZ, poniżej przedstawiamy krótki poradnik.

W celu skorzystania z refundacji NFZ na zamówiony towar będący środkami pomocniczymi przysługującymi comiesięcznie należy przesłać nam najlepiej listem poleconym: prawidłowo wypełnione ZLECENIE z ważną KARTĄ POTWIERDZENIA

KARTA NFZ
– jest wydawana jeden raz na określoną liczbę miesięcy przez NFZ, w którym ubezpieczony jest pacjent, na podstawie pierwszego zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Ma formę jednej kartki formatu A4 i wydawana jest wyłącznie na dany środek pomocniczy i/lub jego zamienniki, np. na pieluchomajtki. Zawiera informacje o pacjencie, nr ZLECENIA oraz na jaki okres zostało przyznane zaopatrzenie (termin ważności karty). Na str.2 znajduje się tabelka, w której odpowiednio lekarz potwierdza wydanie zlecenia, a punkt zaopatrzenia potwierdza wydanie na to zlecenie towaru.

ZLECENIE – WNIOSEK – Jest wypełniany w części I i II przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Część V zlecenia wypełniana jest przez punkt realizacji zlecenia.

Z dniem 1.01.2014r. weszły w życie zmiany dotyczące m.in. kodów środków pomocniczych, ilości wyrobów przysługujących na zlecenie oraz limitów ich finansowania ze środków publicznych (czyli wysokość refundacji NFZ i dopłat pacjenta) w stosunku do lat ubiegłych. Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565)

Nowe kody środków oraz limity cenowe i refundacje NFZ od 01-07-2014r.

Wzór prawidłowo wypełnionego zlecenia przedstawiamy poniżej:


Kliknij aby powiększyć

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy dane, na które prosimy zwrócić szczególną uwagę, czyli:

I. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA NAGŁÓWKOWA: ZOZ, Gabinetu, NZOZ itp.
II. Czy jest CZYTELNA DATA WYSTAWIENIA ZLECENIA: zlecenie na dany miesiąc/miesiące ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy które upłynęły
III. Czy jest CZYTELNA PIECZĄTKA IMIENNA I PODPIS LEKARZA
IV. Czy jest wpisany kod środka pomocniczego oraz określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem (np. według klasyfikacji ICD-10)

Przed wysyłką zlecenia wraz z kartą zaopatrzenia warto skontaktować się z nami w celu weryfikacji poprawności dokumentów. Nasz konsultant zwróci szczególną uwagę na w/w pozycje oraz:

1. Jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie
2. Czy miesiące, na które zostało wystawione zlecenie mieszczą się w terminie ważności karty –znajduje się on na pierwszej stronie dokumentu np. od 01.2016 do 12.2016

UWAGA! w przypadku realizacji zleceń drogą wysyłkową, część V zlecenia wypełnia tylko świadczeniodawca - czyli my. Prosimy nie wpisywać tam swoich danych, daty, nr pesel ani innych adnotacji.

Celem rozliczenia z NFZ dołączamy do Państwa wniosku prawidłowo wypełnione POTWIERDZENIE DOSTAWY TOWARU.

Szczegółowych informacji, jak powinno ono wyglądać,, prosimy zasięgnąć przed wysłaniem zlecenia u naszego konsultanta.

UWAGA: jeżeli pacjent ma przyznane zaopatrzenie na kilka rodzajów środków pomocniczych np. cewniki i worki na mocz oraz pieluchomajtki należy przesłać nam komplet dokumentów na każdy typ zaopatrzenia tj. 3 ZLECENIA i 3 KARTY każde osobno: jedno na cewniki, jedno na worki i jedno na pieluchomajtki.

Wniosek niewypełniony:

Kliknij aby powiększyć


Kliknij aby pobrać niewypełniony nowy wzór wniosku na zaopatrzenie w środki pomocnicze

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, od 01 lipca 2018 r. przysługuje:
1. Dofinansowanie do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania (przysługuje każdorazowo, na zlecenie lekarza) określonych w przepisach.
2. Określenie każdorazowo przez lekarza wystawiającego zlecenie ilości comiesięcznie refundowanych wyrobów medycznych.

3. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
4. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane bez skierowania lekarza.

Osoby ujęte w ustawie o stwierdzonym znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do wyrobów medycznych, na takich samych zasadach jak pacjenci ustawy „Za Życiem” określane kodem 47DN.

Ustawa obowiązująca od 01 lipca 2018 r. dotyczy wszystkich pacjentów bez ograniczeń wiekowych, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Jednocześnie zwracamy uwagę, że „Karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie” wydawana przez OW NFZ dla osób, o których mowa w artykule 47 ust. 1b powinna zawierać oznaczenie kodu tytułu uprawnienia dodatkowego – 47 ZN.


INFORMACJA o możliwości nabycia produktów z refundacją w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zgodnie z Art. 18. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dn. 4 listopada 2016 r (Dz.U. z 2016 r., poz.1860) dzieci do 18 r.ż. mogą skorzystać z zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki wewnętrzne i zewnętrzne, worki na mocz, sprzęt stomijny itp.) na specjalnych zasadach, tj. mogą zakupić większą ilość potrzebnego sprzętu, z proporcjonalnie większą dopłatą NFZ. Podstawą do skorzystania z dodatkowego uprawnienie określanego symbolem 47DN jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Wystawić je może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii. Na jego podstawie NFZ podbija kartę uprawniająca do korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne oznaczoną symbolem 47DN.

Za każdym razem lekarz decyduje o ilości potrzebnego wyrobu, może to być np. wielokrotność ilości dotychczas przysługującej na zlecenie, na przykład:
Wypisano wniosek na 120szt. pieluchomajtek na miesiąc, czyli 4szt. na dobę. Cena 1szt. wynosi 2,00zł, uzyskana wartość refundacji wynosi 126,00zł, dopłata pacjenta 114,00zł.

Informator Ministerstwa Zdrowia "Za Życiem"


Informacja o zmianach dotyczących refundacji cewników foley-a

Informujemy, że od września weszły w życie nowe przepisy, w myśl których zmienia się sposób refundacji cewników Foley-a. Kod P.095 będzie podzielony na dwa, P.095.Z – cewniki zwykłe oraz P.095.S - cewniki 100% silikon.
P.095.Z – Cewniki urologiczne do 4 sztuk zwykłe, w limicie cenowym 4 zł za 1 sztukę miesięcznie (jak do tej pory)
P.095.S – Cewnik urologiczny silikonowy w limicie cenowym 16 zł za 1 sztukę miesięcznie
Wartość refundacji NFZ pozostaje bez zmian (70%)

Informujemy, że 3 marca 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) wprowadza zmiany m.in. w załączniku do rozporządzenia w grupie P.100 i P.101 zmieniając liczbę sztuk pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk przysługujących świadczeniobiorcy comiesięcznie, przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowania ze środków publicznych:

http://www.nfz.gov.pl - oficjalna strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Koszyk
więcej
0 przedmiotów
Logowanie
Nasza oferta
Opcje czcionki:

powiększenie lub zmniejszenie czcionki na stronie
Aby powiększyć wcisnij ctrl+
Aby zmniejszyć wcisnij ctrl-

Jesteśmy Online
Gadu-Gadu

Kliknij tutaj aby porozmawiać

Skype

Kliknij tutaj aby zadzwonić do:
PRO-DENT


Wersja mobilna
Wersja mobilna sklepu dlapacjenta.pl
Status zamówienia
 
Wpisz w polu powyżej twój numer zamówienia, aby uzyskać jego status.

Sklep - kolorowylekkigips.pl | Sklep z inhalatorami aerochamber

Kup teraz produkty ConvaTek
kup promowane towary