Twoje konto Twój koszyk Do kasy Informacje dotycz¹ce refundacji NFZ Strona g³ówna www.dlapacjenta.pl
  Kontakt    Bank    Dla dostawców    Refundacja NFZ    Zakupy hurtowe    Rabaty    Koszty dostawy    Praca    Nasi Klienci...  
  Strona G³ówna » Sklep
Sklep internetowy korzysta z plików Cookies w celu realizacji us³ug i zgodnie z Polityk¹ Prywatnoœci. Mo¿esz okreœliæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików Cookies za pomoc¹ ustawieñ swojej przegl¹darki internetowej.
Szukaj w Sklepie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane Wyszukiwanie
Kategorie
 PROMOCJE (25)
 Alergia (18)
 Alkomaty (15)
 Baterie (14)
 Cewniki / worki na mocz (406)
 Ciœnieniomierze (70)
 Diagnostyka domowa (43)
 Dieta dla pacjenta (223)
 Druki Medyczne (18)
 Œrodki do dezynfekcji (961)
 Higiena jamy ustnej (120)
 Inkontynencja dzieci (64)
 Kosmetyki (577)
 Lodówki przenoœne (59)
 Masa¿ cia³a / akupresura (63)
 Materia³y opatrunkowe (951)
 Matka / dziecko (70)
 Meble medyczne (58)
 Obs³uga chorych (527)
 Obuwie (97)
 Odzie¿ medyczna (194)
 Odzie¿ ochronna (20)
 Okulary, lupy, os³ony (19)
 Ortopedia (233)
 Parafarmaceutyki (347)
 Pieluchy dla doros³ych (524)
 Prezerwatywy Durex (30)
 Rajstopy i poñczochy (238)
 Rehabilitacja (336)
 Skarpety medyczne (23)
 Sprzêt medyczny (763)
 Sprzêt do ³azienki (18)
 Sprzêt przeciwodle¿ynowy (90)
 Sprzêt stomijny (134)
 Terapie (123)
 Uzdrowiska (195)
 Wody mineralne i lecznicze (28)
 Wyroby z (26)
 Zdrowa ¿ywnoœæ (10)
 Zio³a/herbaty/susz (289)
 ¯ywnoœæ bezglutenowa (55)
 Inne ciekawe (53)

Informacje
O firmie
Regulamin sklepu
Reklamacje, zwroty i gwarancje
Pomocne - polityka prywatnoœci
Wysy³ka za granice
Linki
Pomocne - polityka cookies
Kontakt z Nami
Strona o podanym adresie nie istnieje.
Koszyk
wiêcej
0 przedmiotów
Logowanie
Profilaktyka grypy
Prezenty
Opcje czcionki:

powiêkszenie lub zmniejszenie czcionki na stronie
Aby powiêkszyæ wcisnij ctrl+
Aby zmniejszyæ wcisnij ctrl-

Jesteœmy Online
Wersja mobilna
Status zamówienia